02 Nov 2016

Extra Algemene Leden Vergadering (ALV)

Op donderdag 17 november 2016 zal de Algemene ledenvergadering van de KeverClub Roermond zijn

Het is een extra vergadering. Er zal samen met de leden gezocht moeten worden naar enkele fundamentele oplossingen. Tijdens de algemene ledenvergadering van 3 maart 2016 werden een aantal zaken op een rij gezet en werden er een aantal aandachtspunten benoemd. Deze avond zal in het teken staan van het behandelen van die vraagstukken. Het is zaak om duidelijkheid te krijgen over de toekomst van de Keverclub Roermond. De vergadering zal weer plaatsvinden bij garage Stuurman aanvang om 20.00 uur.

-->