02 Nov 2016

Extra Algemene Leden Vergadering (ALV)

Op donderdag 17 november 2016 is er een Algemene ledenvergadering van de KeverClub Roermond geweest

Er is een extra vergadering geweest om samen met de leden te zoeken naar enkele fundamentele oplossingen omtrent het voortbestaan van de club. Tijdens de algemene ledenvergadering van 3 maart 2016 werden een aantal zaken op een rij gezet en werden er een aantal aandachtspunten benoemd. Deze avond heeft in het teken gestaan van het behandelen van die vraagstukken. Het was zaak om duidelijkheid te krijgen over de toekomst van de Keverclub Roermond.

-->